Овера семестра и пријаве испита путем интернета

Обавештавају се студенти основних, специјалистичких и мастер струковних студија Одсека Ниш, да оверу семестра и пријаве испита могу вршити путем интернета, попуњавањем и слањем одговарајућег формулара.

Као доказ о извршеној уплати потребно је скенирати или сликати уплатницу и приложити је у оквиру предвиђеног поља у формулару.